Su Kayıp Kaçak Yönetimi

Su Kayıp Kaçak Yönetimi

Milyonlarca aboneye hizmet veren su ve kanalizasyon idarelerinin sürdürülebilir akıllı şebeke yönetimi için su kayıplarını minimum seviyede tutması son derece önemlidir.

Başarsoft’un Sudabis çözümü ile su borularında, depolarda, bağlantı noktalarında ve servis hatlarında meydana gelen sızıntılardan kaynaklı fiziki kayıpları tespit ederek kontrol altında tutabilirsiniz.

İzinsiz su tüketimine ve ölçüm hatalarına bağlı idari kayıpların önüne geçebilir, işletme performansınızı iyileştirerek hem gelirlerinizi artırabilir hem de kaynak israfını engelleyebilirsiniz. Kurum içi ve kurum dışı sistemlerin bütünleşik bir şekilde kullanılmasını sağlayan Sudabis sayesinde hangi noktada, ne kadar ve neden su kaybedildiği sorularına cevaplar bularak en uygun, hızlı ve ekonomik stratejileri uygulayabilirsiniz.

Coğrafi bilgi sistemlerini kullanan akıllı haritalar eşliğinde zengin filtreleme seçeneklerini kullanarak, sorumlu olduğunuz bölgeler için kaynak, zaman ve konum bazlı karşılaştırmalar içeren tematik analizler yapabilirsiniz.

Doğru ve öncelikli kararları alabilmek için şebekeye verilen suyun miktar ve basıncını, gece ile gündüz arasındaki tüketim farklarını, bakım onarım çalışmaları sırasındaki kayıpları, nüfusa göre olması gereken tüketimi, abone tahakkuk miktarını ve sayaç okuma durumlarını Sudabis ile kesintisiz bir şekilde takip edebilirsiniz.

Ekran Görüntüleri

Veri Aktarımı
Potansiyel Abone Analizi
DMA Analizi
Abone Yoğunluk Haritası
ASUKAYIP Genel Görünüm