Saha Operasyonlarının Kaydedilmesi

Saha Operasyonlarının Kayıt Altına Alınması

Sudabis, su ve kanalizasyon idarelerinin mevcut faaliyetleri ve gelecek yatırımları hakkında doğru kararlar alabilmesi için saha operasyonlarını ayrıntılı etiketleme yöntemiyle kayıt altına almasını sağlar.

Zaman ve konum bilgisi içeren fotoğraflama kabiliyeti sayesinde hem iş akışının düzenli takibi yapılır hem de yapılan işle ilgili olası hukuki süreçler için kanıt niteliğinde arşivler oluşturulması sağlanır.

Sahada çekilen fotoğraflar eşliğinde tutulan kayıtlar, merkezdeki birimlerin daha isabetli kararlar almasına yardımcı olur. Fotoğraflama özelliğinin yanı sıra, yapılan işle alakalı formlar ve diğer dokümanlar da taranarak kayıt altına alınabilir. Üstelik İnternet erişiminin olmadığı yerlerde bile saha ekiplerinin kullandıkları akıllı telefon veya tablet gibi cihazlarda bulunan GPS (küresel konumlama sistemi) donanımları sayesinde konum kaydı herhangi bir kesintiye uğramadan devam eder.

Başarsoft’un Sudabis çözümünde yer alan mobil uygulama vasıtasıyla, su ve kanalizasyon idarelerine bağlı saha ekiplerinin kendilerine atanan görev yerlerine gidip gitmedikleri, çalışma sahasına hangi gün ve saatte ulaştıkları, söz konusu görev için ne kadar süre sahada kaldıkları, gerekli güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları, görevi tamamlayıp tamamlayamadıkları gibi detaylar ilgili görseller ve açıklamalar eşliğinde yüksek doğrulukla kayıt altında tutulur.

Ekran Görüntüleri

Hassas Konumlu Envanter
İş Emri Detay
İş Emri Adımları
Hassas Konumlu Envanterin Haritadaki Yeri