Raporlama

Raporlama

Su ve kanalizasyon idareleri, sahadan toplanan doğru ve eksiksiz verilere dayalı üstün analiz yetenekleriyle donatılmış Sudabis yazılımını kullanarak, verimlilik ve maliyet odaklı ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilmiş raporları kolayca üretebilir.

Yıllık, üç aylık, aylık veya herhangi iki tarih arası dönemlerdeki faaliyetlerinizi güncel bilgilerle, ölçekli haritalarla ve detaylı şablonlarla destekli çıktılarla belgeleyebilirsiniz.

Düzenli olarak ürettiğiniz raporlarla hem kırsalda hem de merkezde yer alan sorumlu olduğunuz bölgelerdeki tüm şebeke envanterinizi, yatırım planlarınızı, devam eden projelerinizi ve hakediş ödemelerinizi il, ilçe, mahalle veya işletme düzeyinde takip edebilirsiniz.

Başarsoft’un tam kapsamlı çözümler sunan Sudabis yazılımı sayesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini oluşturan boru hattı, bağlantı noktası, arıtma tesisi, depo, foseptik, pompa istasyonu, armatür, baca gibi yer altı ve yer üstü varlıklarınızı uzunluk, adet, döşenme, imal ve inşaat tarihi gibi ayrıntılarıyla görüntüleyebilirsiniz.

İster yıllık faaliyet raporları için isterseniz dönemsel çalışmalarınız için abone ve konum verilerine dayalı su arzı, tüketim, faturalama, bakım onarım ve kayıp kaçak istatistiklerini zengin filtreleme ve sorgulama seçeneklerini kullanarak raporlayabilirsiniz.

Ekran Görüntüleri

Tematik Analiz
Tematik Analiz 2
Raporlama
Raporlama 2
Raporlama 3
Raporlama 4
Raporlama 5