sudabis-merkezi-veri-tabani

Merkezi Veri Tabanı

Başarsoft, su ve kanalizasyon idareleri için hazırladığı tam kapsamlı Sudabis yazılımıyla, ihtiyaç duyulan her bilginin kurum içinde coğrafi bilgi sistemleriyle desteklenmiş bir mekansal ortak veri tabanında tutulmasını sağlar.

Farkı birimlerden gelen ve sahadan toplanan verilerin değerlendirilerek senkronize edilmesiyle mükerrer veya yanlış kayıtların önüne geçilir, tek bir kaynaktan doğru ve en güncel bilgiye ulaşılması güvence altına alınır.

Kurumların her çeşit senaryoda çözümler üreterek hedeflerine ulaşabilmeleri için kilit rol oynayan merkezi veri tabanları sayesinde her birim kendisine tanımlanan yetkiler çerçevesinde sisteme güvenli bir şekilde bilgi işleyebilir, daha önce girilmiş kayıtları görüntüleyebilir.

Merkezi veri tabanları, su ve kanalizasyon idarelerinin yıllık envanter raporları için kullanacağı doğru bilgilerin düzenli bir şekilde tek bir noktadan gelmesini sağlayarak zaman ve kaynak tasarrufunu mümkün kılar. Hem kurum içi hem de kurum dışı sistemlerden elde edilen verilerin bütünleşik bir şekilde değerlendirilmesi, dijitalleştirilmesi, saklanması, güncellenmesi ve yedeklenmesiyle kullanıcıların etkin ve verimli çalışması sağlanır.

Sudabis kullanan su ve kanalizasyon idareleri, sorumlu oldukları bölgelerdeki su kaynaklarından abone sayaçlarına, menhollerden atık su arıtmaya kadar geniş bir yelpazede yer alan tüm altyapı ve üstyapı varlıklarına ait bilgileri, saha operasyonlarını, geri bildirimleri, mevcut proje ve planlarını her türlü ayrıntısıyla birlikte coğrafi bilgi sistemleriyle destekli merkezi veri tabanı üzerinden yönetebilir.

Ekran Görüntüleri

Merkezi Veri Tabanı