Kural Bazlı Çizim

Kural Bazlı Çizim

Su ve kanalizasyon idarelerinin sorumlu oldukları bölgelerde binlerce kilometrelik içme suyu, yağmur suyu ve atık su boru hatları bulunur. Şebekelerde yer alan bu hatlara ek olarak abone bağlantıları, vanalar, barajlar, depolar, kuyular, pompa istasyonları ve arıtma tesisleri gibi yüzlerce altyapı ve üstyapı elemanı vardır. Başarsoft’un Sudabis çözümü, geleneksel CAD ve benzeri yazılımlardan farklı olarak, bir şebekeyi oluşturan tüm elemanların planlanmasında kural bazlı çizim yeteneğine sahiptir.

Sudabis uygulamalarını kullanarak, şebeke verilerinizi envanter özelliklerine ve bağlantısallık ilkesine göre topolojik kontrollerden geçirerek işleyebilirsiniz.

Boru hattı çizimi yaparken, normal şartlar altında orada bulunmaması gereken bir şebeke elemanını eklemeye kalktığınızda, örneğin içme suyu borusunu atık su katmanına koymak gibi, Sudabis size hata uyarısı yapar. Benzer şekilde, yeni bir şebeke planlaması yaparken vana koymayı unutursanız ya da uç uca ekli olması gereken boruları bağlantısız bırakırsanız hata uyarısı alırsınız.

Çok daha basit bir örnek vermek gerekirse, CAD ve benzeri yazılımlarda önceden tanımlanmış hata engelleme mekanizması bulunmadığı için Türkiye’deki herhangi bir şehrimizde bulunan “Atatürk Caddesi” yanlışlıkla dünyanın öteki ucundaki bir Kuzey Amerika şehrindeymiş gibi gösterilebilir. Buna karşılık, Sudabis kullanan su ve kanalizasyon idareleri, coğrafi bilgi sistemleriyle bütünleşik doğru ve eksiksiz veriler sayesinde her şeyi olması gerektiği yerde görerek yanlış çizimlerden ve konumlandırmalardan kaçınır.

Ekran Görüntüleri

Kural Bazlı Çizim