PROJELERİMİZ

ASKİ Proje Özeti

1998 yılında ASKİ (Ankara Su Kanalizasyon İdaresi), 4000’den fazla 1/1000 ölçümlü CAD Formatındaki digital halihazır şehir haritalarına sahipti. Bu haritalar MapInfo formatına çevirdikten sonra sınıflandırılmış ve tüm Ankara tek bir ekrandan görüntülenip kontrol edilecek hale getirilmiştir. Kurumdaki içme suyu haritaları da MapInfo ortamına dönüştürülmüş, depo, pompa ve borular, belediyelerden temin edilen kadastro bilgileri dönüştürülüp , birlikte kullanıma sunulmuştur.

Masaüstü uygulamaları uzun sür kullanan kurum için daha sonra web odaklı uygulamalar geliştirdi. Sonuçta ortaya çıkan sistem bütün temiz su borularını, atık ve yağmur sularını Oracle veri tabanı üstünde takibini sağladı. ASKİ kurum içindeki tüm bölümlere uygulamaları açmak için MapXtreme, MapInfo internet / intranet ortamı kullanılmaya başlanıldı.

Abone, SCADA ve Bakım Arıza Entegrasyonları yapıldı.

Türkiye’nin başkenti Ankara’nın şehir merkezindeki nüfusu 4,5 milyondur ve 1,5 milyon su müşterisi bulunmaktadır. Müşterilerin saha çalışması ile veya adreslerinden otomatik olarak harita üstüne yerleştirmiştir.

DESKİ Proje Özeti

DESKİ(Denizli Sular İdaresi) CAD verisi ve Kağıt Haritalar ile beniş bir şebekeyi yönetiyordu. 2013’te Başarsoft’un su network yönetimi yazılımı SUDABİS ile bütün şebeke verisi CBS ortamına transfer edildi. Fiziksel şebeke ve müşteri adres verisi güncellendi ve SQL server veritabanı üzerinde sistem çok kullanıcılı olarak tasarlanmıştır. Abone verileri entegre edildi ve müşteri ilişkileri yönetimi entegrasyonu planlandı.

KASKİ Proje Özeti

Kaski Genel Müdürlüğü’nde CBS tabanlı olarak Su Dağıtım Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu altyapısına ait tüm şebeke verileri ile mekânsal üstyapı bilgilerini sözel bilgilerle sayısal ortamda ilişkilendiren; harita tabanlı bilginin merkezi bir veri tabanında, şebeke altyapısı, bakım-onarım vs. gibi diğer sistemler arası bilgilerle eşleştirilerek bütünleşik bir yapıda toplandığı, sorgulandığı ve analiz edilerek sunulduğu bir sistemdir.