Program kurumların ihtiyacına göre Masaüstü, Web ve mobil arayüzler içerir. Genel çerçevede düzenleme ve analiz işlemlerinin masaüstü, saha veri toplama ve kontrol işlemlerinin mobil, izleme ve raporlama işlemlerinin web tabanlı yapılabildiği gibi konfigürasyon ihtiyaçlara göre şekillendirilebilir.

SUDABİS CBS MASAÜSTÜ Arayüzü

Kurumun tüm veri düzenleme işlemleri Masaüstü Arayüzü üzerinden kolaylıkla yapılmaktadır. Kullanıcının yetkisine göre düzenleyebileceği bilgilere ait menüler ve arayüzler üzerinden kullanımı ve öğrenilmesi kolay bir sistemdir.

SUDABİS CBS WEB Arayüzü

Su ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi CBS çalışmalarında, sistemin daha etkin kullanımı, merkezi veri tabanı ile uyumluluğun sağlanması, Abone Bilgi Sistemi ile entegrasyonunun sağlanması ve uygulamanın çalışacağı bilgisayarlara herhangi bir kurulum gerektirmeden internet ya da intranet ortamında kullanılabilen bir web uygulamasıdır.

sudabis-ekran
bilgisayar-sudabis

SUDABİS SAHA Veri Toplama

Sahadan veri toplama, güncelleme ve kontrol işlemleri için Mobil cihazlarda Sudabis Saha modülleri üzerinden yapılabilmektedir.

YOLBİL MOBİL SAHA İŞ EMRİ

Sahadaki ekiplere iş emri gönderme, Arıza yerinin işaretlenmesi ve en yakın ve müsait ekibin belirlenmesi, ekiplerin hangi sürelerde intikal ettiği, bakım-tamir süreçlerin istatistikleri Mobil Arayüz yazılımları üzerinden sağlanmaktadır