SUDABİS Kurum içerisindeki bir çok farklı birimin ihtiyacı olan diğer sistemlerle entegrasyonlar yapılarak kurumun bütünleşik hareket etmesi, sistemlerin birbirini tetiklemesi veya farklı verilerle analizlerin yapılması kolaylaşmaktadır.

Şimdiye kadar farklı kurumlarda yapılan entegrasyonlara örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir.

1. Hidrolik Modelleme ( Proje ve İşletme Birimleri)

2. SCADA ( Tesisler )

3. Çağrı Merkezi

4. Saha Ekipleri (İşletme)

5. Araç Takip

6. Abone Bilgi Sistemi

7. Bakım Yönetimi

İhtiyaçlara göre bu entegrasyonlar kolaylıkla arttırılabilmektedir.