Sistemde Şebeke, Adres, İmar ve Kadastro, Abone, Besleme Zonları , veriler katmanlar olarak doğru koordinatlarında tutulur. İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmur suyu şebekeleri (borular, vana, depo, pompa, menhol, ızgara vb. şebeke envanteri), Adres (il, ilçe, mahalle, cadde sokak, Yapı, Bina Giriş ), İmar (Ada, Parsel) temel katmanlardan bazılarıdır.

Sudabis CBS Projesi, Temel Coğrafi Veri Altlığına ihtiyaç duyar. Bu altlık veri seti Başarsoft’un sağlayacağı katmanlardan oluşmaktadır. Coğrafi Veri Seti Sayesinde tüm mekansal veri analizleri yapılabilmekte mahalle, ilçe ya da il bazlı bölgesel analizler çapraşık sorgulamalar ile yapılabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki; bir CBS sisteminin en öncelikli ve temel ihtiyacı sağlıklı coğrafi veri setidir. Bu temel üzerine işlenecek olan abone, şebeke verileri ve destekleyici uygulama ara yüzleri ile en hassas ve doğru analizler yapılabilmektedir.