Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Su ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemi

Sudabis, işletmelerin su, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerini, envantere ait öznitelikler ve şebekenin bağlantısallık bilgileri ile, dijital ortama tutulmasını ve yönetilmesini sağlayan, kurumdaki diğer iş süreçleri ve bilgi sistemleri ile entegre çalışan yeni nesil CBS tabanlı bir sistemdir.

Abone, SCADA, İşletme-Bakım-Arıza, Planlama, Modelleme, Çağrı Merkezi ve benzer bir çok sistemin canlı olarak entegre edildiği bu sistemde, bakım-onarım-arıza operasyonlarından hangi abonelerin etkilenebileceği, herhangi bir yerin suyunu kesmek için hangi vanaların kapatılacağın gibi analizler kolay ve doğru şekilde yapılabilir. İşletmeyi daha verimli yönetmek için nerede ne kadar su tüketiminin olduğu, abone başına su tüketimlerinin, bina, sokak, mahalle, zon bazında raporlanabilir.

Sistem Mimarisi

Sistem canlı bir mekânsal veri tabanı sistemi (Oracle/SQL Server) üzerinden çok kullanıcılı bir yapıya sahiptir.

Coğrafi Veri Altlığı

Sistemde Şebeke, Adres, İmar ve Kadastro, Abone, Besleme Zonları , veriler katmanlar olarak doğru koordinatlarında tutulur.

Entegrasyonlar

SUDABİS Abone, SCADA, İşletme-Bakım-Arıza, Planlama, Modelleme, Çağrı Merkezi ve benzer bir çok sistemin canlı olarak entegre edildiği bu sistemdir.

Masaüstü, Mobil, Web arayüzleri

Program kurumların ihtiyacına göre Masaüstü, Web ve mobil arayüzler içerir.